Over ons

Welkom op de website van Stichting Samen op Pad HaGi! We hopen u op deze manier een duidelijk beeld te kunnen geven van wat de doelstellingen en ontwikkelingen van de stichting zijn en wat voor activiteiten er met elkaar georganiseerd worden.

Stichting Samen op Pad HaGi is op 10 april 2019 opgericht. De stichting zet zich in voor het organiseren van bijeenkomsten, uitstapjes en andere activiteiten voor mensen met een beperking en eenzame ouderen in Hardinxveld-Giessendam. Dit doen we onder andere door het organiseren van een jaarlijks uitje, verzorgen van sociaal vervoer en het organiseren van een midweek voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Daarnaast werkt Stichting Samen op Pad HaGi samen met Event Care HaGi. Dit doen wij door middel van het uitlenen van onze bus en zetten de vrijwilligers zich in voor beide stichtingen.

Het bestuur van Stichting Samen op Pad HaGi bestaat uit: 
– Chantal Boer; voorzitter
– Bart van de Minkelis; secretaris
– Jeanette Koning Kars; penningmeester
– Elly de Hek; algemeen bestuurslid
– Pheadra Koning Kars; algemeen bestuurslid.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, opmerkingen of kunt u een (inhoudelijke of financiële) bijdrage leveren aan dit werk, neem dan gerust contact met ons op via het aangegeven mailadres welke onder het kopje ‘Contact’ te vinden is.

Stichting Samen op Pad HaGi beschikt over een ANBI-status. Dit maakt het voor u ook aantrekkelijker om het werk dat zij verrichten, te sponsoren.
Wilt u een gift overmaken, dan kan dit op rekeningnummer NL94 RABO 0369 8988 42 t.n.v. Stichting Samen op Pad HaGi.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement, vrijwilligersbeleid, beleidsplan, gedragsregels, privacy beleid, publicatieplicht ANBI-status en begroting & resultaat van Samen op Pad HaGi.