Word nu ook Vriend van Samen op Pad HaGi. Hiermee steunt u het werk dat er verricht wordt en zal uw naam (indien gewenst) vermeld worden als trotse vriend van onze stichting.
Stichting Samen op Pad HaGi beschikt over een ANBI-status, dit maakt het financieel wellicht nog aantrekkelijker om te sponsoren.
Wenst u geen vriend te worden, maar wilt u de stichting wel financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL94 RABO 0369 8988 42 t.n.v. Stichting Samen op Pad Hagi.

Klik hier en vul het formulier in. Zodra wij deze verwerkt hebben en uw betaling ontvangen hebben, zullen wij uw opgegeven naam (indien gewenst) vermelden op onderstaande muur van vrienden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!